Ce este Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara (SMID)?

SMID este un sistem care cuprinde toate activităţile de management al deşeurilor (separare de către fiecare dintre noi, colectare, transport, transfer, sortare şi reciclare, compostare, tratare mecano-biologică şi depozitare într-un depozit zonal).

Ce vom obţine prin crearea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara?

Scopul principal al acestui proiect este realizarea unui sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul judeţului Alba care să îndeplinească standardele Uniunii Europene şi să protejeze mediul şi sănătatea cetăţenilor judeţului.

Pentru a reuşi acest lucru trebuie ca fiecare din noi să colecteze separat deşeurile şi să le sorteze în aşa fel încât să atingem țintele de valorificare/reciclare prevăzute în legislație.

Mai mult, în cadrul sistemului integrat de management al deșeurilor al judeţului Hunedoara, pre-tratarea deșeurilor solide municipale înainte de depozitare va contribui la reducerea impactului asupra mediului.

De asemenea, prin gesturi simple de colectare selectivă şi compostare şi printr-o infrastructură modernizată (echipamente, staţii de colectare, sortare şi tratare) se va reduce semnificativ spațiul necesar depozitării şi se va lungi durata de viaţă a depozitelor ecologice cu impact major pozitiv asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor.

Principalele obiective pe care acest sistem ar trebui să le îndeplinească sunt:

  • Prevenirea generării deşeurilor și încurajarea valorificării acestora, prin promovarea compostării individuale și creşterea gradului de conștientizare publică.
  • Creşterea și menţinerea ratei de conectare la servicii de salubritate în zonele urbane la 100%.
  • Creșterea și menţinerea ratei de conectare la servicii de salubritate în zonele rurale la 100%.
  • Reducerea globală a eliminării deşeurilor la depozite.
  • Implementarea colectării selective, în vederea conformării cu Directivele depozitării și ambalajelor precum şi cu legislația naţională.
  • Construirea și operarea staţiilor de sortare și tratare a deşeurilor, în vederea conformării cu Directivele depozitării și ambalajelor precum şi cu legislația naţională.
  • Consolidarea capacităților judeţului Hunedoara în ceea ce privește managementul deşeurilor .
  • Punerea în aplicare și monitorizarea lucrărilor de management al deşeurilor.
  • Protecția mediului și a sănătății publice prin construirea și exploatarea unui depozit de deşeuri conform și încetarea funcționării depozitelor de deşeuri ilegale existente.
  • Stabilirea unor tarife unice de salubritate valabile la nivelul întregului județ, în vederea egalizării costurilor și pentru a recupera complet cheltuielile.

Astfel, în urma implementării acestui sistem va trebui să se dezvolte infrastructura necesară pentru ca judeţul Hunedoara sa să fie capabil să aducă la îndeplinire toate obligațiile ce îi revin conform Tratatului de Aderare la UE și legislației naţionale.

Citeste mai mult