Brosuri

Brosura prezentare

Pliante

Pliant colectare selectivă | Pliant compostare | Pliant proiect | Pliant școli

Flyere

Flyer proiect | Flyer compostare | Flyer colectare selectivă

 

Componenta 4 – Asistență tehnică și informarea populației:

    • Măsuri de conștientizare a populației cu privire la gestionarea deșeurilor
    • Asistență tehnică pentru management de proiect și supervizarea lucrărilor

O componentă esențială a sistemului integrat propus pentru gestionarea deșeurilor este conștientizarea populației, din două motive:

  • Participarea activă a cetățenilor la reducerea deșeurilor și colectarea separată a deșeurilor menajere este fundamentală pentru succesul sistemului
  • Sistemul propus va mări tarifele pentru gestionarea deșeurilor. Este necesar să se comunice cetățenilor în ce fel această majorare va corespunde îmbunătățirii nivelului de trai și în ce mod valoarea schemei de gestionare a deșeurilor ce va fi implementată va depăși suma suplimentară pe care trebuie să o plătească cetățenii

Principalele mijloace pentru conștientizarea populației cu privire la gestionarea deșeurilor pot cuprinde :

  1. Activitățile de diseminare a informației (expunere de suporturi informative cu privire la proiect și la managementul deșeurilor la reuniuni și pe site, organizare de conferințe de presă, diseminare materiale informative în teritoriu, promovare media etc)
  2. Organizarea de evenimente (evenimente clasice de tip dezbateri publice, forumuri, mese rotunde, dar și concursuri, competiții și/ sau jocuri popularizate și prin intermediul site-ului proiectului)
  3. Activități promoționale (diseminare de materiale promoționale ale proiectului ca urmare a unor acțiuni specifice de asigurare a vizibilității)
  4. Constituire de coaliții/ alianțe cu grupuri organizaționale (ONG-uri/ asociații) care au aceleași obiective și împărtășesc aceleași valori

Având în vedere nivelul redus de succes al schemelor de colectare selectivă existente în județ, campania de conștientizare publică este un element important al sistemului, pentru a crește participarea populației la sistem și a asigura atingerea obiectivelor în materie de reciclarea deșeurilor.

Media

EcoAlba EcoAlba