Separarea județului Hunedoara în 4 zone de gestionare a deșeurilor.

Implementarea colectării selective: Colectarea selectivă se referă la separarea deșeurilor în patru fracții (hârtie/carton, sticlă, alte deșeuri reciclabile și deșeuri umede) pe tot teritoriul județului. Se vor achiziționa pubelele necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Sistemul va fi implementat în toate zonele din mediul urban și rural. Actualul sistem de colectare selectivă (din Brad și Vulcan) care deservește 84.600 locuitori sau aproximativ 28.200 gospodării (~18,5% din numărul total de gospodării) va fi modernizat și transformat într-un sistem cu 4 pubele și extins în vederea acoperirii întregului județ (450.696 locuitori sau 150.232 gospodării).

Utilizarea celor 2 stații de transfer de la Brad și Hațeg, deja existente. În ambele cazuri, funcționarea stațiilor va fi adaptată în funcție de sistem. Staţia de Transfer de la Brad va primi deșeurile de la instalația de sortare și de la instalația de compostare, precum și deșeurile reziduale, în timp ce cea de la Hațeg va primi atât deșeuri reziduale, cât și deșeuri reciclabile.

Construcția unei stații de transfer cu containere și autospeciale, la Petroșani.

Promovarea compostării individuale în zonele rurale. Se consideră că 30% din deșeurile organice generate în zonele rurale vor fi compostate individual.

Colectarea selectivă a fluxurilor de deșeuri speciale, respectiv a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor municipale periculoase și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Principalele obiective ale colectării deșeurilor și ale salubrizării se referă la:

O rată de 100 % de conectare la servicii de salubritate în mediul urban și rural în anul 2015. În prezent (2011), rata de conectare la sistemul de colectare organizată este de 100% în mediul urban și 90% în mediul rural (deșeurile de la restul populației din mediul rural sunt colectate și transportate la depozitul de deșeuri cu ajutorul echipamentelor deținute de comunele în cauză, astfel încât, în principiu, toată populația rurală este conectată la serviciile de salubritate).

Modernizarea și extinderea sistemului de colectare selectivă în tot județul.

Modernizarea echipamentelor actuale de colectare și transportare a deșeurilor (vehicule, pubele etc.), prin achiziționarea de vehicule de 12 m3 și 16 m3 și a unor pubele de 120 litri, 240 litri, 1.100 litri și 1.500 litri.
Deșeurile solide municipale generate în județul Hunedoara, care trebuie colectate, sunt de aproximativ 188.087 tone/an.

Inițial, județul a fost împărțit în 4 zone de gestionare a deșeurilor, astfel:

Zona de gestionare a deșeurilor 1, care acoperă partea de nord a județului. Zona va fi deservită de instalația de compostare, de stația de sortare și de stația de transfer de la Brad.

Zona de gestionare a deșeurilor 2, care acoperă partea de sud a județului. Zona va fi deservită de stația de transfer de la Hațeg.

Zona de gestionare a deșeurilor 3, care acoperă partea centrală a județului. Această zonă va fi deservită direct de noua unitate centrală de gestionare a deșeurilor, care constă în noua stație de sortare, noua instalație de tratare și noul depozit din Bârcea Mare.

Zona de gestionare a deșeurilor 4, care acoperă partea de sud a județului (zona Văii Jiului). Această zonă va fi deservită de unitatea de sortare din Vulcan și de noua unitate de sortare și noua stație de transfer din Petroșani.

Colectarea deșeurilor se va desfășura după cum urmează:

Colectare în sistemul cu 4 pubele: sistemul implică o colectare selectivă în următoarele fracții: hârtie/carton, sticlă, alte deșeuri reciclabile și deșeuri umede. Sistemul va fi implementat pe tot teritoriul județului.
Autoritățile locale vor delega operatorilor de salubritate atribuțiile de organizare și constituire a rețelei de colectare.

Media

EcoAlba EcoAlba