• Construirea a 2 noi unități de sortare pentru separarea fracțiilor reciclabile pe categorii (metal, sticlă, plastic și hârtie) în Bârcea Mare și Petroșani
  • Utilizarea celor 2 unități de sortare existente pentru separarea fracțiilor reciclabile pe categorii (metal, sticlă, plastic și hârtie), din Brad și Vulcan (aceste unități vor funcționa în continuare în condițiile actuale). În toate cazurile, unitățile vor fi ajustate corespunzător, în vederea alinierii la sistemul propus pentru gestionarea deșeurilor. În acest sens, ele vor primi fracția reciclabilă colectată separat (separată în 3 fracții, hârtie, sticlă și metal-plastic).
  • Construirea unei instalații simple pentru TMB/biostabilizare, pentru tratarea fracției umede, în Bârcea Mare
  • Utilizarea instalației de compostare existente pentru tratarea fracției umede la Brad (această unitate dispune de echipamentele necesare și va funcționa ca o instalație de compostare, conform prevederilor inițiale).

Principalele obiective ale componentei de tratare a deșeurilor se referă la:

 • Promovarea recuperării și reciclării materialelor reciclabile
 • Excluderea deșeurilor biodegradabile din depozitul de deșeuri
 • Reducerea globală a volumului de deșeuri care ajunge în depozit, mărind, astfel, durata de viață a acestuia.

În acest sens, proiectul prevede construcția a 2 noi instalații de sortare și funcționarea unui număr total de 4 instalații de sortare, în care se va trata, după cum s-a menționat mai sus, conținutul pubelelor cu materiale reciclabile, precum și construcția unei instalații noi, simple, pentru TMB/biostabilizare și funcționarea unui număr total de două instalații de compostare, în care se va trata, după cum s-a menționat mai sus, conținutul pubelelor cu deșeuri umede și deșeurile din piețe și grădini.  Noile investiții sunt propuse pentru finanțare din FEDR.

Instalații de sortare

Instalațiile de sortare sunt conectate la un sistem de colectare cu patru pubele, după cum s-a precizat deja. Materialele reciclabile se vor colecta separat față de restul deșeurilor municipale solide (DMS). Astfel, se va asigura un nivel adecvat de puritate. Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat, așteptată pentru anul proiectării (2016), este de aproximativ 58.400 tone. Cantitatea totală de deșeuri reciclabile va fi de aproximativ 33.300 tone/an, iar deșeurile ce vor fi eliminate în depozit vor cântări aproximativ 25.100 tone/an.

Instalația de sortare din Bârcea Mare va fi construită pe aceeași suprafață de 26,2 ha ca instalația simplă pentru TMB și depozitul de deșeuri (zona pentru construcția instalației de sortare va fi de aproximativ 3.000 m2).

Instalația de sortare din Petroșani va fi construită într-o unitate independentă, ce va ocupa aproximativ 8.700 m2.

Fracțiile ce vor fi separate sunt 12 în total, astfel:

 • Hârtie: carton, hârtie tipărită, hârtie mixtă (3 fracții)
 • Plastic: folie, PEID, PET, PVC și alte mase plastice (5 fracții)
 • Sticlă: sticlă colorată, sticlă incoloră (2 fracții)
 • Metale: metale feroase, metale neferoase (2 fracții)

Instalația de sortare are o structură flexibilă, ce poate fi reamenajată în faza de funcționare în funcție de cerințele pieței.

Pe baza celor prezentate mai sus, pentru instalația de sortare din Bârcea Mare vor fi necesare următoarele secțiuni pentru sortare manuală:

 • Carton: o secțiune cu 1 lucrător, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • Hârtie tipărită: o secțiune cu 2 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • Alte tipuri de hârtie: o secțiune cu 3 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • PET: o secțiune cu 3 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • PEID: o secțiune cu 3 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • PVC: o secțiune cu 2 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • PEJD: două secțiuni cu 6 lucrători, 8 posturi de sortare manuală în total.
 • Alte mase plastice: o secțiune cu 3 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • Metale neferoase: o secțiune cu 1 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • Sticlă incoloră: o secțiune cu 2 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.
 • Sticlă colorată: o secțiune cu 4 lucrători, 4 posturi de sortare manuală în total.

Media

EcoAlba EcoAlba